АНУ-ын Дотоодын нийлүүлэлт, Канад Дотоодын тээвэрлэлт, Европын дотоодын нийлүүлэлт

AASraw-ийн буцаан олгогдох бараа

Бараа хүргэхээс өмнө мөнгө буцаан олгогдож болно. Ямар нэгэн хураан авсан эсвэл алдсан тохиолдолд зөвхөн буцааж өгөх болно. Захиалгыг цуцлахын тулд биднийг хүргэхээс өмнө баталгаажуулахыг зөвлөж байна.

Буцаах бүтээгдэхүүний тоо:

Буцаах бус бүтээгдэхүүн: