АНУ-ын Дотоодын нийлүүлэлт, Канад Дотоодын тээвэрлэлт, Европын дотоодын нийлүүлэлт

Болденсоны нунтаг, 1-тестостерон гэж нэрлэгддэг, байгалийн гаралтай анаболик-даавартертерийн стероид (AAS) болон тестостероны 1 -гүйжүүлсэн аналог юм. Болденсоны нунтаг өөрөө хэзээ ч борлуулж байгаагүй юм. Эмийн эмийн хувьд, энэ нь boldenone undecylenate, undecylenate ester гэсэн үг юм.

Бүх 4 үр дүнг харуулж байна

 • Шинэ байдлыг нь эрэмбэлэх
  • Default утга нь ангилах
  • Алдартай нь эрэмбэлэх
  • Дундаж үнэлгээ нь эрэмбэлэх
  • Шинэ байдлыг нь эрэмбэлэх
  • Үнээр Төрөл: их бага
  • Үнээр Төрөл: бага өндөр
 • 8 бүтээгдэхүүнийг харуулах
  • 8 бүтээгдэхүүнийг харуулах
  • 16 бүтээгдэхүүнийг харуулах
  • 24 бүтээгдэхүүнийг харуулах